Page Loading...

Projekty ve světě

Pomoc HIV pozitivním dětem v Kambodži

Nadace J&T podporovala projekt House of Smile od roku 2006. Ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě provozovala v Phnom Penhu, hlavním městě Kambodži, dům pro děti, které jsou HIV pozitivní a ve většině případů již nemají žijící rodiče.

Dům poskytoval přístřeší a komplexní péči 30 dětem. Kromě ubytování a stravy, výchovy a podpory volnočasových aktivit byla dětem zajištěna především kvalifikovaná léčba AIDS a komplikací s ním spojených. Rodinným příslušníkům klientů byla poskytovaná poradenská činnost a od roku 2010 se Nadace J&T rozhodla dětem hradit i školné, které jim umožnili kvalitnější vzdělání a větší šanci pro uplatnění v budoucím životě.