Page Loading...

Naše práva - osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči

 

PROJEKT BYL UKONČEN

 

V rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí naše obecně prospěšná společnost Kruh rodiny (nyní Hledáme rodiče, o. p. s.) ve spolupráci s Nadačním fondem J&T (nyní Nadace J&T) získala v roce 2014 grant z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež na realizaci informační a osvětové kampaně. Jejím cílem bylo šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči.

Kampaň kromě dětí v náhradní péči měla za úkol oslovit pěstouny, sociální pracovníky doprovázejících organizací, psychology, pedagogy a také širokou veřejnost.

Registrační číslo projektu je MGS/B4/2014.