Page Loading...

Aktuality

Nadační fond chystá konferenci o pomoci ohroženým rodinám


15/06/2015

Nadační fond J&T uspořádá 16. června 2015 pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové v hotelu Olšanka v Praze závěrečnou konferenci projektu Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin. Projekt je financován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR a jeho stěžejním výstupem je kromě řady workshopů, seminářů a konferencí vytvoření metodik pro práci s ohroženými rodinami a vytvoření virtuálního centra shromažďujícího odborné materiály k tématu.

Na konferenci vystoupí zástupci OSPOD Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hl. města Prahy i partnerských neziskových organizací. Hlavním tématem příspěvků pozvaných odborníků z ČR i ze zahraničí bude sdílení příkladů dobré praxe a další směřování systému v oblasti systému péče o ohrožené rodiny.

Projekt Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin je další z řady aktivit Nadačního fondu J&T zaměřených na efektivní pomoc ohroženým dětem a rozvoj náhradní rodinné péče v ČR. Naším dlouhodobým cílem je, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodině, pokud ze závažných důvodů nemohou být v rodině původní, tak v rodině náhradní. Uvědomujeme si důležitost a závažnost této oblasti a proto i nadále naše aktivity budou zacíleny jak směrem na konkrétní rodiny, tak na systémové změny vedoucí ke sjednocení celého systému péče o ohrožené děti,“ říká Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T.

O konferenci je velký zájem, proto bylo změněno místo konání akce tak, aby byla kapacita prostoru navýšena. Nadační fond J&T bohužel nemůže vyjít vstříc všem, kteří se chtěli konference zúčastnit. Výstupy z konference zveřejníme po akci na těchto webových stránkách.

 

Představení projektu(1,5 MB)stáhnout
Možnosti systémové podpory ohrožených rodin v Německu(456 kB)stáhnout
Návrh legislativních změn v oblasti náhradní rodinné péče(894,7 kB)stáhnout
Podpůrné služby pro ohrožené a náhradní rodiny(709,7 kB)stáhnout
Význam spolupráce jednotlivých subjektů SPOD(350,8 kB)stáhnout