Page Loading...

Aktuality

Kus dálnice místo sociálních služeb?


10/02/2021

Česká vláda při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků nadále podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze. Navzdory doporučení Evropské komise, věcným připomínkám monitorovacích výborů či představitelů více než třiceti nevládních neziskových organizací a dalších subjektů, které působí v oblasti sociálních a dalších služeb, vláda hodlá v programovém období 2021–2027 snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS) a zrušit výjimku z povinné spoluúčasti v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb.

Prostředky ESF+ jsou u nás čerpány zejména prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ+) a přispívají k řešení problémů, u nichž v programovém období 2021–2027 hrozí jejich reálné prohloubení. Jde například o podporu fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení, programů na podporu zaměstnanosti či podpůrné služby pro seniory a rodiny s dětmi. 

Zástupci 36 organizací, asociací, spolků, poskytovatelů veřejně prospěšných služeb atd. se proti postupu české vlády ohrazují už od loňského října, kdy se informace o krácení ESF+ poprvé dostaly na veřejnost.

Blíží se termín zasedání vlády, na kterém by se mělo o výše zmíněném rozhodnout.

Protože nemáme doposud od vlády žádné další informace a žádnou reakci na dopis, který jsme zaslali tajemnici Úřadu vlády paní Mileně Hrdinkové jako reakci na odpověď na dopis směrovaný panu premiérovi Andrejovi Babišovi, rozhodli jsme se obrátit znovu na evropského komisaře Nicholase Schmita a také na vedoucího analytického oddělení Evropské komise Gelu Calaceana, dle doporučení paní Kapounové, která je součástí jeho týmu.

Snažíme se tak vytvořit tlak na naši vládu i ze strany Evropské komise.

Přikládáme znění obou dopisů:

 

Budeme rádi za další šíření těchto informací.