Page Loading...

Aktuality

Jak na energetickou chudobu?


15/02/2023

Spolu s několika poslankyněmi a poslanci a zástupci odborné veřejnosti jsme se včera zúčastnili konference Energetická chudoba a její řešení, která se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Cílem konference bylo diskutovat rozsah, příčiny, důsledky energetické chudoby v České republice a hledat možná systémová řešení. Představeny zde byly hlavní zjištění studie Hnutí DUHA, Platformy pro sociální bydlení a iniciativy Za bydlení, kde jsme členy a podporovateli.

V České republice žije v energetické chudobě přibližně 910 00 lidí. Jedná se o systémový problém, který je třeba řešit systémově. Jedním z řešení tohoto problému je přijetí Zákona o podpoře v bydlení, který díky vytvoření kontaktních míst pro bydlení v každé obci s rozšířenou působností pomůže velkému množství lidí v energetické chudobě.

Jsme součástí iniciativy Za bydlení a spolu s ní podporujeme přijetí Zákona o podpoře v bydlení.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.