Page Loading...

Aktuality

Grant Blesk srdce pro vás


31/08/2016

Nadační fond J&T ve spolupráci s deníkem Blesk a Asociací veřejně prospěšných organizací vyhlašuje grant Blesk srdce pro vás. Grant je určen pro veřejně prospěšné organizace, které splňují vstupní kritéria pro zájemce o získání příspěvku na Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Cílem grantu je vybrat organizace, umožnit jim projít procesem hodnocení spolehlivosti a případně získat i značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Součástí grantu je také získání mediálního prostor v deníku Blesk a dále finančních prostředků prostřednictvím dárcovských zpráv (tzv. DMS).

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016. Vyhodnocení grantu bude zveřejněno na webových stránkách www.nadacnifondjt.cz nejpozději k 30. 11. 2016.

Pro představu o podmínkách a náročnosti procesu získávání Značky spolehlivosti, doporučujeme zájemcům se seznámit s níže odkazovanými dokumenty.

  • Metodika hodnocení spolehlivosti
  • Formulář hodnocení spolehlivosti
  • Tabulka členění nákladů

 

Více informací naleznete na webových stránkách Nadačního fondu J&T v sekci Grantová řízení – grant Blesk srdce pro vás.