Page Loading...

Aktuality

Děti z náhradní rodinné péče si mohou otestovat znalosti o svých právech


19/02/2016

V rámci kampaně realizované NF J&T a Kruhem rodiny, o.p.s., která se zaměřuje na práva dětí v náhradní rodinné péči, probíhá soutěž o hodnotné ceny. Soutěžit mohou děti ve věku 12-18 let, které vyrůstají v pěstounské péči. Pokud správně odpoví na všechny otázky v kvízu týkajících se jejich práv v náhradní rodinné péči, mohou získat tablet.

Soutěž i její podmínky naleznete na stránkách kampaně www.naseprava.cz

Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči (reg. číslo projektu: MGS/B4/2014) je financována grantem z fondů Evropského hospodářského prostoru v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.