Page Loading...

Blesk Srdce pro vás

Projekt Blesk Srdce byl ukončen v roce 2017

Projekt realizoval deník Blesk ve spolupráci s Nadací J&T od května 2015. Nadace v něm fungovala jako odborný garant a cílem projektu bylo zviditelnit kvalitní neziskové organizace a upozornit díky příběhům klientů, které vycházely pravidelně na stránkách deníku Blesk, na aktuální témata v různých oblastech pomoci.

Čtenáři mohli darovat své peníze adresně a pomáhat jen spolehlivým neziskovým organizacím. Finanční dary dárci posílali na dárcovské konto vedené pod Nadací J&T nebo prostřednictvím DMS.

Dalším cílem projektu bylo umožnit neziskovým organizacím projít hodnocením spolehlivosti a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost od AVPO ČR. Označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je zárukou, že nezisková organizace efektivně naplňuje své deklarované poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Nezisková organizace, která označení získá, je důvěryhodným partnerem pro dárce, spolupracující instituce, ale též pro zájemce o zaměstnání nebo dobrovolníky.

Webové stránky projektu se všemi příběhy naleznete na www.blesk.cz/srdce-pro-vas